Tämä opas on sukellus erilaisiin meditointityyleihin, meditoinnin etuihin sekä ilmaisiin harjoituksiin, joita olen tehnyt sinulle. 

Viimeisen 7 vuoden ajan olen meditoinut päivittäin. (Vuonna 2019 oli pimeä ajanjakso, jolloin olin meditoimatta 3 kuukauden ajan – huono ratkaisu.)

Meditointi on ollut kaikista tärkein ja merkittävin tapa itselleni – siksi pystyn suosittelemaan sitä myös sinulle.

Mielenkiintoista meditoinnista tekee sen, että meditointi: 

– auttaa minua pysymään muissa tavoissa kiinni paremmin, 
– se auttaa minua keskittymään, 
– olemaan rauhallisempi, 
– valitsemaan oikeat asiat töiden saralla 
– ja auttaa ajattelemaan isompaa tavoitettani. 

Suurin hyöty, jonka olen saanut meditaatiosta, on tietenkin oman mielen ymmärtäminen. 

Kun aloitin meditoimaan, en pystynyt ymmärtämään, että mitä kaikkea mieleni syövereistä voisi nousta. Olin jatkuvasti reaktiivinen, tunsin stressiä ja ahdistusta, enkä pystynyt keskittymään asioihin.

Huomasin alkuvaiheessa sen, että toimin käytännössä kaikessa ja jokaisessa hetkessä täysin automaatiolla – en todellakaan ollut tietoinen toiminnoistani tai omista ajatuksistani. 

Kaikki vain tapahtui pääni sisällä. Ajattelun seurauksena ja sisäisen ajattelun seurauksena myös ulkoinen maailma heijasteli sisäisen maailmani komentoja.

Nykyään kaikki tämä tapahtuu edelleen, mutta nyt tiedän mitä tapahtuu. Voin tehdä OMAN päätöksen mielen komentojen noudattamisessa tai noudattamatta jättämisessä. 

Ymmärrän siis itseäni paremmin. (En tietenkään täysin, mutta todella paljon paremmin) – se on antanut minulle rentoutta, rauhallisuutta, vapautta sekä joustavuutta. 

Joten…. 

Suosittelen meditointia. 

Ja vaikka sanon, että se ei välttämättä ole alkuun kovin helppoa, voit aloittaa pienestä ja harjoitella. En ihan alkuun odottaisi valaistumista, koska kyse ei ole siitä. 

Meditoinnissa kyse on matkasta. 

Tämän artikkelin vinkkien jälkeen tiedät kaiken oleellisen meditaatiosta. Tiedät mitä meditointi on, miten voit meditoida ja mitä hyötyä meditoinnista on. 

Näiden jälkeen voit hyvillä mielin aloittaa meditoinnin.  

Mitä meditointi on?

Meditaation tarkoituksena ei ole tulla toiseksi, uudeksi tai ”paremmaksi” ihmiseksi.

Kyse on tietoisuuden kouluttamisesta ja terveellisemmän näkökulman löytämisestä omasta itsestä. 

Et yritä sammuttaa ajatuksiasi tai tunteitasi. Opit tarkkailemaan ja olemaan tunteiden kanssa – ilman tuomitsemista. 

Loppujen lopuksi alat ymmärtämään niitä. 

Meditoinnin tarkoituksena on itse harjoitus – ei suorittaa täydellistä meditaatiota, koska sellaista ei ole. 

Joskus meditaation aikana keskittyminen vaeltelee, unohdat hengityksen, olet jo suunnittelemassa päivää tai mietit, mitä voisit laittaa ruoaksi – tämä kaikki on ok. Se kuuluu meditaatioon. 

Tärkeintä meditaation tekemisessä on johdonmukaisuus. 

Johdonmukaisuus ja päivittäisen tavan toistaminen on yksi niistä asioista, joissa matka on tärkeämpi kuin määränpää. 

Aloittelijoiden keskuudessa meditointi kuulostaa oudolta. Istutaan hiljaisuudessa sisimpien ajatusten, tunteiden kanssa ja ei tehdä yhtään mitään. 

Hauskaa tässä on mielestäni se, että mieli vastustaa juuri näitä asioita. 

Siksi meditaatio saattaa aluksi olla pelottava ajatus ja tuntua todella vieraalta – sekin on ok. 

Ihmiset ovat meditoineet ainakin 7000 vuotta, joten väitän, että et ole ainut ihminen maailman päällä – jota pelottaa meditoinnin aloittaminen. Pieni jännitys kuuluu asiaan.

Miksi ihmiset aloittavat meditoinnin?

Syitä on paljon! 

Ehkä haluat aloittaa meditoinnin sen takia, koska: 

– Haluat olla vähemmän reaktiivinen. 
– Haluat tuntea vähemmän stressiä. 
– Haluat keskittyä paremmin. 
– Ehkä meditointi on osa laajempaa henkilökohtaisen kasvun suunnitelmaasi. 
– Haluat parantaa sosiaalisia suhteita ympäriltäsi.
– Haluat parantaa vastustuskykyä. 
– Haluat oppia tuntemaan itsesi paremmin.

Itselleni syyt olivat ilmeiset, miksi aloitin. Suurin syy oli luultavasti se, että jo muutaman kerran jälkeen huomasin olotilassa muutoksia. 

”Apinamieleksikin” kutsuttu ajatuksesta toiseen poukkoileminen loppui. Aloin tuntea onnellisuuden sekä ilon tunteita päivisin. Nämä tunteet olivat olleet pitkään poissa. 

Aloin ymmärtämään enemmän prioriteetteja – aloin ymmärtämään, että mitkä asiat ovat kaikista tärkeimpiä tavoitteiden ja ylipäätään elämäni kannalta.

Meditoinnin 7 tutkittua terveyshyötyä

Lukuisat eri tutkimukset osoittavat säännöllisen meditoinnin hyödyistä. 

Näitä ovat mm.

– vähentynyt stressi
– parantunut keskittymiskyky 
– matalampi verenpaine
– vähentynyt ahdistus
– vähentyneet masentuneisuuden oireet 

Vaikka meditaatioita on erilaisia, kaikki ne voivat tarjota samankaltaisia hyötyjä henkiselle sekä fyysiselle terveydelle. 

1. Parempi keskittyminen 

Mindfulness-meditaatio auttaa sinua keskittymään nykyhetkeen, mikä voi parantaa keskittymiskykyäsi myös muihin päivän tehtäviin. 

Vuonna 2011 Harvardin yliopiston tekemässä tutkimuksessa tutkittiin tietoisen meditaation vaikutuksia aivoihin ja löydettiin yhteys tietoisuuden ja uuden tiedon käsittelyn välillä. (1)

Tutkijat tukivat 17 ihmisen aivot ennen kahdeksan viikon meditaatio-ohjelmaan osallistumista ja sen jälkeen. Aivotutkimukset osoittivat harmaan aineen lisääntymistä aivojen osissa, jotka vastaavat oppimisesta, muistista sekä emotionaalisesta säätelystä. 

Vuoden 2016 tutkimus Carnegia Mellonin yliopistossa osoitti, miten mindfulness-meditaatio parantaa keskittymistä ja päätöksentekoa. (2)

Tutkittavina oli  35 työtöntä aikuista. Yksi ryhmä osallistui kolmen päivän rentoutumisohjelmaan, jossa ei ollut mindfulness-meditaatio komponenttia. Toinen ryhmä puolestaan osallistui kolmen päivän mindfulness-meditaatioon. 

Aivotutkimukset ennen ja jälkeen osoittivat, että ryhmä joka kävi meditaatiokurssin, hallitsivat paremmin mieltä ja sen osia. 

”Tutkimus osoitti, että voimme harjoitella sekä kouluttaa tietoisuuttamme – se on opittavissa oleva taito”‘- Tohtori Richard Davidson psykologian ja psykiatrian tohtori Wisconin yliopistosta. 

2. Vähentää stressiä 

Mindfulness-meditaatio voi myös vähentää kortisolin määrää kehossa, joka tunnetaan myös paremmalta nimeltä ”stressihormoni”. 

Vuoden 2013 tutkimuksessa analysoitiin +200 tutkimusta mindfulness-meditaatiosta terveillä ihmisillä ja havaittiin, että meditaatio on tehokas tapa vähentää stressiä. (3)

Tiettyä mantraa toistamalla – voi olla rentouttava ja rauhoittava vaikutus – keskityt mantraasi ja pystyt siirtämään häiritsevät asiat sivuun. 

Transsendettisella meditaatiolla on samanlainen vaikutus. Tässä meditaatiossa toistat hiljaa sanaa tai tiettyä ääntä, jolla pidät itsesi keskittyneenä. Tämän seurauksena saavutat täydellisen hiljaisuuden ja vakauden tilan.

2019 vuoden tutkimus osoitti, että psykologinen ahdistus väheni transsendenttiseen meditaatio-ohjelmaan osallistuneiden opettajien ja tukihenkilöiden keskuudessa. (4)

Tutkijat käyttivät stressiasteikkoa ennen ohjelmaa ja sen jälkeen mittaamaan osallistujien uupumuksen, stressi ja masennuksen tasoja.

7 päivän transsendenttisen meditaatiokurssin osallistujat harjoittivat meditaatiota kahdesti päivässä 15-20 minuutin ajan neljän kuukauden ajan ja ilmoittivat stressitasojen vähentyneen.   

3. Parantaa itsetuntoa ja itsetietoisuutta 

Mindfulness-meditaation avulla hidastat matkaa, mahdollistaa syvemmän itsereflektoinnin ja auttaa sinua löytämään positiivisia ominaisuuksia itsestäsi. 

”Mindfulness auttaa lisäämään itsetietoisuutta ja kykyä tutkia omia ajatuksia sekä tunteita tuomitsematta – mikä lopulta parantaa itsetuntoa” – Brian Wind Tohtori (5) 

Stanfordin yliopiston tutkijoiden mukaan tietoisuusmeditaatio voi auttaa erityisesti ihmisiä, jotka ahdistuvat sosiaalisissa tilanteissa. 

Vuoden 2009 tutkimuksessa, 14 sosiaalisesti ahdistushäiriötä sairastavaa ihmistä osallistui kuukauden meditaatiokoulutukseen ja ilmoitti ahdistuksen vähentyneen ja itsetunnon parantuneen. (6)  

4. Taistelee riippuvuuksia vastaan 

Meditaatio voi muuttaa huume- ja alkoholiriippuvuuteen liittyviä aivoreseptoreita, mikä vähentää näiden aineiden riippuvuutta. Lisäksi tietoisuusmeditaatio voi lisätä tietoisuutta himoista ja antaa mahdollisuuden hallita niitä paremmin. 

Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että mindfulness voi auttaa ehkäisemään päihteiden käyttöä ja niiden väärinkäyttöä, koska se tuottaa terapeuttisen vaikutuksen, joka auttaa säätelemään sitä, miten aivot kokevat mielihyvän. (7)

5. Hallitsee ahdistusta ja masennusta 

Mindfulness-meditaatio auttaa sinua olemaan läsnä nykyhetkessä, mikä tekee todennäköisesti sen, että koet vähemmän ahdistusta. 

Vuoden 2014 JAMA Internal Medicine-lehdessä julkaistiin tutkimusanalyysi, jossa todettiin että tietoinen meditaatio voi auttaa lievittämään ahdistusta sekä masennusta ja voi olla osa kattavaa mielenterveyden hoitosuunnitelmaa. 

Kirjoitin muutaman viikon ajan pitkää ja hyvin kattavaa artikkelia mielenterveydestä, jonka voit lukea tästä: Täydellinen opas – Mielenterveys

6. Hallitset kipua paremmin 

Oletko koskaan nähnyt videoita, missä meditoivat munkit istuvat kiehuvassa vedessä? 

Minä olen. Rajua. En katso toiste.

Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 6400 osallistujaa 60 eri kokeessa – havaittiin, että meditaatio voi vähentää kipua niillä, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisestä akuutista tai kroonisesta kivusta. 

Meditaatio ei tule olemaan parannuskeino kaikelle, eikä se välttämättä saa kipua vähenemään, mutta sille on mahdollisuus.

7. Tekee sinusta ystävällisemmän ja rakastavamman 

Meditaatio voi edistää myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Se vahvistaa aivojen piirejä, jotka herättävät muiden ihmisen tunteita, edistävät altruistista käyttäymistä. 

”Etiikassa altruismi on oppi, jonka mukaan teon moraalisuus määritellään sen mukaan, tuottaako se hyvää muille. Altruismi on egoismin vastakohta’’. (8)

Tämä mahdollistaa sen, että haitalliset stereotyyppien ylläpitäminen on hankalampaa.

Rakkaus”-meditaation aikana voit kuvitella mielessäsi rakkaasi ja toivottaa hänelle onnea, iloa ja rakkautta elämään. Tämän jälkeen voit laajentaa rakkautasi muihin ihmisiin. 

Miten meditoida?

Tässä muutamia vinkkejä siihen, miten meditoida. Et tule ammattilaiseksi. 

Ajatukseni on siinä, että saisit asioita käytäntöön, joten kokeile jotain listalta – testaa muutamaa ja palaa takaisin artikkeliin. 

Kokeilen yhtä ja kahta – ja palaa artikkeliin. 

Käytäntö on se ”juttu”.

1.Istu paikoillasi kahden minuutin ajan. Saattaa olla, että tämä kuulostaa naurettavan helpolta – todella hyvä! Istu paikoillasi kaksi minuuttia päivässä viikon ajan – jos kaikki menee hyvin, lisää aikaa. Joku päivä meditoit 10 minuuttia päivässä, joka on myös erittäin hyvä. Aloita aina pienestä.

2. Meditoi ensimmäisenä aamusta. On helppo sanoa: ”aion meditoida jokainen aamu”, mutta jo sanomisen jälkeen koko työtehtävä saattaa unohtua. Muistuta itseäsi, tee meditoinnista rutiini siinä missä veden juonnistakin.

3. Älä jumiudu ”miten tehdä”, vaan tee. Monet ihmiset ihmettelevät sitä, että miten istua, miten tyynyä käytetään, miten hengitetään… Jos sinun on mukava istua lattialla – istu lattialla jalat ristittynä. 2 minuuttia kelloon aikaa ja istu. Kun olet oppinut tavan – sen jälkeen voit alkaa miettimään, miten alat optimoimaan tekemistäsi.

4. Tunnustele tunteitasi. Mielestäni tärkeimpiä asioita session kannalta on tarkastella, miltä sinusta tuntuu. Miltä kehossasi tuntuu? Mitä ajatuksia sinulla pyörii mielessäsi? Oletko ahdistunut? Väsynyt? Kiireinen? Kaikki tunteet ovat ok meditaatiosession aikana. Kaikki.

5. Kehitä rakastavaa asennetta. Kun huomaat meditaation aikana erilaisia ajatuksia ja tunteita, katso niitä ystävällisesti. Älä tuomitse niitä tai ajattele, että ne olisivat vihollisia tai tunkeilijoita. He ovat osa sinua – ole ystävällinen ja tarkkaileva tunteillesi.

6. Laske hengityksesi. Nyt kun olet asettunut harjoituksen pariin – käännä huomiosi hengittämiseen. Seuraa hengitystäsi kun se tulee sisäänja menee aina ihan keuhkoihin asti. ”Yksi.” Kun hengität ulos – ”kaksi”. Toista tämä 10 asti, jonka jälkeen palaa 10– yhteen.

7. Palaa takaisin kun mielesi vaeltaa. Mielesi vaeltaa aina ja tulee vaeltamaan. Tästä voisin lyödä miljoonasta vetoa. Siinä ei ole mitään ongelmaa – kun huomaat, että vaellat mielesi linnoissa – hymyile ja palaa takaisin hengitykseen. ”Yksi, kaksi, kolme… ” tunnet luultavasti turhautumista, kiukkua, mutta nekin ovat täysin ok – pysy keskittyneenä ja palaa aina takaisin.

8. Älä edes yritä tyhjentää mieltäsi. Monet ihmiset ajattelevat, että meditaatio puhdistaa ja tyhjentää täysin mielen kaikista ajatuksista. Ei. Se ei ole meditoinnin pointti. Meditaatiolla ei ole tavoitteita vaan itse harjoituksen tekeminen on se pointti. Jokaisella on ajatuksia, et voi vain yhtäkkiä sulkea kaikkia ajatuksiasi. Sen sijaan, että yrittäisit tyhjentää mielesi – pyri keskittymään.

9. Älä mieti, että tekisit jotain väärin. Jokainen pelkää alussa, että tekee jotain väärin. Sekin on ok, että teet jotain väärin. Kaikki me teemme. Ei ole täydellistä tapaa meditoida – pointti on se, että ole onnellinen siitä, että teet harjoituksen.

10. Pysy niiden asioiden äärellä, jotka nousevat.  Kun ajatuksia ja tunteita ilmaantuu – voit yrittää pysyä niiden kanssa hetken aikaa. Kyllä, sanoin aikaisemmin, että palaa takaisin hengityksen laskemiseen, mutta kun olet harjoitellut viikon – kahden ajan, voit yrittää pysyä tunteessa tai ajatuksissa. Meillä on taipumuksena vältellä tunteita kuten ahdistusta, vitutusta, turhautumista tai muita vastaavia. Se on hämmästyttävää, miten tunteet muuttavat muotoaan kun pysyy uteliaana ”negatiivisten” tunteiden parissa.

11. Opi tuntemaan itsesi. Meditaatio on mielestäni parhaimpia työkaluja oman mielen ja ajatusten tutkimiseen. Keskity ja tarkkaile, mitä mielessäsi tapahtuu. Mihin asioihin mielesi tahtoo vaeltaa? Mistä asioista se turhautuu? Mitä tunteita yrität vältellä? Tutki, koska voit alkaa ymmärtämään itseäsi paremmin.

12. Skannaa keho. Toinen asia hengityksen lisäksi, on kehon eri osiin keskittyminen. Aloita skannaaminen jalkapohjista – miltä varpaat ja jalat tuntuvat? Siirry eteenpäin: nilkat, sääret, aina kehon yläosiin asti.

13. Tule itsesi ystäväksi. Kun opit tuntemaan itseäsi, tulet ystävällisemmäksi jatkuvan kritiikin sijaan. Opit tuntemaan itsesi, opit hymyilemään itsellesi ja antamaan itsellesi rakkautta.

14. Huomaa äänet, valot ja energia. Kolmas asia, mihin voit kiinnittää huomiota hengityksen lisäksi on ympäristö: Pidä silmät auki, katse mahdollisimman laajana – tarkkaile valoja ympärilläsi ja niiden käyttäytymistä. Seuraavana päivänä keskity ääniin. Kolmantena päivänä keskity energiaan, yritä havaita ympäristön energia (mukaan lukien valot ja äänet).

15. Seuraa opastettuja meditaatioita. Meditoin 5 vuoden ajan ilman minkäänlaista opastusta ja viimeisen 2 vuoden ajan olen käyttänyt opastettuja meditaatioita. Käytän Sam Harriksen Waking Up -sovellusta. Headspace on myös varmasti sopiva aloittelijoille. Kummatkin ovat englanniksi. Jos englanti ei luonnistu, voit käydä myös ohjatuilla suomenkielisillä kursseilla.

16. Sitoudu meditointiin. ÄLÄ VAIN KOKEILE. Sitoudu. Sitoudu 90 päivän ajaksi, koska voit meditoida missä tahansa. Joululomalla vanhempien luona, kannon nokassa, työmatkoilla, puistoissa, bussissa, lentokoneessa – tai kun KÄVELET jonnekin. Meditaatio kannattaa aloittaa paikoiltaan, mutta kun harjaannut – voit tehdä meditaatioharjoituksen myös kävellessä. Sitoudu tekemään.

17. Etsi yhteisö. Vielä parempi on, jos etsit meditoivan yhteisön. Voitte jakaa keskenään kokemuksia ja ajatuksia. Voit kysyä ja saada vinkkejä jatkoon.

18. Kehitä rakastavaa asennetta. Kun huomaat tunteiden nousevan, rakasta niitä. Rakasta jokaista ajatustasi, jokaista tunnettasi ja jokaista tuntemustasi. Älä ole ankara tunteillesi vaan rakasta niitä.

19. Meditoi ystävän tai puolison kanssa. Meditoin yleensä yksin, mutta tykkään myös meditoida puolisoni ja ystävieni kanssa. Kun ystäviä tulee kylään – meditoin silloin tällöin heidän kanssaan. Voit myös ottaa ystävästäsi ”buddy pairin”, joka tarkoittaa tilivelvollisuutta siitä, että onko meditoinut. Pitäkää kiinni meditaatiosta ja muistuttakaa toisianne.

20. Hymyile kun olet tehnyt meditaation. Kun olet meditoinut kahden minuutin ajan – hymyile onnistuneesta suorituksesta. Ole kiitollinen itsellesi siitä, että otit aikaa itsellesi. Kun pysyt rutiinissa kiinni – tulet hymyilemään entistä enemmän, olet onnellisempi. Kahden minuutin vuoksi. Uskomatonta.

Meditointi ei todellakaan aina ole helppoa ja rauhallista, mutta sen merkitykset ovat uskomattomia. Suosittelen sydämeni pohjasta aloittamaan tänään ja ottamaan tästä sellaisen tavan, jossa pysyä koko loppuelämän ajan.

Meditointikäytännöt

”Onko oikeaa aikaa tai oikeaa paikkaa meditoida? Entä, mitä minun kannattaa pukea päälleni? Miten istun? Makaanko? Miten pitkään ajallisesti minun tulisi meditoida? Mikä tarkoittaa selkeä intentio meditaatiossa? ” 

Mielestäni loistavia kysymyksiä ja vastaan jokaiseen erikseen… 

Onko oikeaa aikaa tai oikeaa paikkaa meditoida?

Mielestäni ensimmäinen ja tärkein askel kaikista on se, että päätät sitoutua harjoitteluun. Mielellään jokainen päivä, mutta jos jokainen päivä ei ole mahdollista – aloita kahdella kerralla viikossa. 

Jokaisella on 10 minuuttia elämässä aikaa. Jos ei ole – ota 20 minuuttia. 

Tapa on kaikista tärkein, joka vaatii eniten kurinalaisuutta, sitkeyttä ja jaksamista – kunnes luultavasti 66 toiston jälkeen olet luonut itsellesi uuden rutiinin meditoinnista. 

Monet ihmiset yhdistävät meditoinnin jonkun normaalin rutiinin kanssa. 

Itse meditoin aamuisin. Aamuisin käyn koirien kanssa lenkillä, jonka jälkeen istun risti-istuntaan ja meditoin vähintään 10 minuuttia. 

Suosittu aika onkin meditoida aamulla. Suosittelen myös itse  aamua. Suosittelen myös sellaista ajankohtaa päivään, joka toimii sinun aikataulujesi mukaisesti – olipa se aamu, iltapäivä tai ilta.

Mitä puen päälleni?

Yleistä sääntöä pukeissa olosta tai pukematta olosta ei ole. Pue päällesi juuri sitä, mikä tuntuu parhaalle. 

Henkilökohtaisesti suosin rentoja ja mukavia vaatteita. Jos huomaat, että sinulla on vyö, solmio, huivi tai korsetti – höllennä niitä. Jos sinulla on epämiellyttävät kengät – heitä ne pois. 

Pyri olemaan mahdollisimman rentona myös vaatteiden puolesta. 

Voit myös meditoida alasti, siinäkään ei ole mitään vikaa. Muistathan, että olet kotona… 

Miten istua meditaation aikana? 

Voit meditoida ulkona tai sisällä. Autossa, linja-autossa tai vaikka sängyssä. 

Sinun ei tarvitse istua risti-istunnassa, jos et halua. 

Aloittelijoille on usein helpompaa käyttää tuolia, jossa saat selän suoraksi. Istu selkä suorana, niska ja leuka rentoina ja nosta kädet syliin tai polville. 

That’s it. 

Miten pitkään ajallisesti minun tulisi meditoida?

Oikeaa vastausta tälle ei ole. Voit meditoida 9 päivää puun juurella jos elämäsi aikataulut sen kestää. 

Aika meditoinnille riippuu täysin mieltymyksistäsi, elämäsi olosuhteista ja käytettävästä ajasta. 

Tärkeintä on mielestäni säännöllisyys. 

Mihin aikaan pystyt sitoutumaan? Onko se 10 minuuttia aamuisin? Vai 40 minuuttia iltaisin? 

Jos 10 minuuttia kuulostaa ylivoimaiselta, voit aina tehdä 3-5 minuutin meditaation. 

Pointti on kuitenkin se, että sitoudut johonkin aikaan, joka tuntuu sinusta oikealta. 

Mitä tarkoittaa selkeä intentio meditaatiossa? 

Intentiolla tarkoitetaan ajatusta ja syytä – MIKSI haluat meditoida.

Jos sinulla on vain hämärä käsitys siitä, miksi teet meditointiharjoituksia – kamppailet sen tekemisessä ja tekemättä jättämisessä. 

Ihmiset meditoivat monesta eri syystä, joita kerroinkin tämän artikkelin alkupuolella

Henkilökohtaisesti minulla on kolme syytä: 

1. Henkinen puoli 

Olen kokenut useamman kerran aikuisena kokemuksen, jota kutsutaan myös ”valaistumiskokemuksena”.  Tiedän, että olemme paljon muutakin kuin mitä näemme. Haluan huoltaa suhdettani omaan tietoisuuteeni ja ylipäätään elämään.

2. Mieli on rauhallisempi 

Usean vuoden meditoinnin jälkeen pidin kolmen kuukauden tauon, joka osoitti minulle, että minun on parempi meditoida. Olin aivan rikki jatkuvasti – mieli kehitteli kaikkia mahdollisia konnankoukkuja ja epävarmuus oli vahvemmin läsnä. 

3. Oma henkilökohtainen kasvu 

Tutkiskelen itseäni meditoinnin avulla. Pyrin tutkimaan tunteita ja toimintapattereita, joita toistan. Pyrin ymmärtämään toimintapattereiden perusteita ja ylipäätään ymmärtämään itseäni ja toimintojani paremmin. En tuomitse itseäni vaan tarkkailen. 

Motiiveja voi olla siis useampia. 

Joku voi haluta vähemmän stressiä (tavallaan itsekin halusin)
– Toinen puolestaan halua olla rauhallisempi
– Kolmas haluaa onnellisuutta
– Neljäs haluaa keskittyä paremmin 

Tee meditaatio jokainen päivä

Meditaatio ei ole projekti. Meditaatio on koko elämän mittainen matka – et saa mitään tuloksia hätäilyllä. 

Opettele meditoimaan päivä päivältä, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta. Tässä taidossa on viisautta, koska se vaatii kärsivällisyyttä, sitoutumista ja harjoittelua. Tulet huomaamaan hyödyt kyllä. 

Ei ole olemassa hyvää tai huonoa meditaatiota, et voi koskaan epäonnistua harjoituksessa. 

Ajan myötä mieli oppii olemaan vähemmän hajamielinen. Ajan myötä lisäät myös tietoisuuttasi. Lisäämällä tietoisuutta – lisäät elämäsi vakautta. 

Meditaation loputtua tarkkaile mielesi ”laatua” ja tee selkeä päätös, mitä aiot tehdä seuraavaksi tai loppupäivän ajan. 

On todella helppoa tehdä meditaatioharjoitus – rauhoittaa mieli ja keho, mutta heti harjoituksen jälkeen tehdä elämästä sekamelska. 

Jatka samalla mielen laadulla koko päivän ajan. Ole tietoinen siitä, että tämä nykyinen tietoisuus jatkaa mukanasi koko päivän ajan. Voit niin tehdä halutessasi.

Yleisiä ”esteitä” aloittelijoille

Muistan itsekin sen ajan, kun aloittelin meditoimista. En oikeastaan edes tiennyt syytä, miksi aloittaisin meditointia – kunhan meditoisin. 

Kohtasin matkallani esteitä. 

Olin levoton. Olin tylsistynyt. Olin ahdistunut. Olin ärsyyntynyt. Olin ylikuormittunut.

Koin jatkuvasti vastustusta. Jatkuvasti. 

Ajan myötä toki kaikki esteet vähenivät ja prosessi tuntuu täysin luonnolliselta, MUTTA siihen menee hetki. 

On normaalia, että erilaisia esteitä tulee matkalle.

Mielesi on ollut kiireinen. Se ei vain ole tottunut hiljaisuuteen – on täysin luonnollista, että se potkaisee samalla tavalla kuin villi varsa saluunan ovia, jotta pääsisi takaisin ”ulkoiseen maailmaan”. 

Este 1: ajan löytäminen 

Tämä on ehkä kaikista yleisin este meditaatiossa. 

”Ei ole aikaa” 

Sillä ei ole väliä teetkö 3 vai 120 minuuttia meditaatiota… Sillä on väliä, että teet säännöllisesti jokainen päivä. 

Ajan löytäminen on helppoa silloin kun luot meditaatiosta rutiinin rutiinin viereen. Tarkoitan tällä sitä, että jos esimerkiksi aamulla toistat jo jotain tiettyä rutiinia. Lisää meditaatio HETI tämän rutiinin jälkeen. 

Nykyinen rutiini on ns. ”ärsyke” meditaatiolle. 

Siitäkään ei ole haittaa, jos olet unohtanut meditoida – aloita uudestaan. Pidä kiinni ajasta, jonka asetat itsellesi. 

Este 2: Tunnen itseni väsyneeksi ja uneliaaksi 

Uneliaisuus, jopa pään nyökkäykset ovat normaaleja kun aloitat meditaatioharjoituksen. 

Tämä johtuu siitä, että mieli sekoittaa ajatuksen ”tekemättä mitään” – rentoutumiseen. Tämä on vaihe, koska lopulta mieli erottaa rennon keskittymisen (mitä olet yrittänyt meditaatiolla saavuttaa)  täydelliseen rentoumisen välillä. (Joka on muuten meditaation sivutuote.)

Kolme vinkkiä, miten pysyt valppaana ja hereillä:

1. Meditoi pystyasennossa – älä makaa
2. Yritä meditoida aamulla – mieli on kirkas
3. Avaa ikkuna – anna aivoillesi raikasta ilmaa 

Este 3: Liian paljon häiriötekijöitä 

Monesti aloittelijat ajattelevat, että meditaation aikana ympäristössä täytyisi olla yhtä hiljaista kuin kirjastossa. 

Sinun ei tarvitse istua täydellisessä hiljaisuudessa, koska tällöin unohdat koko meditaatioharjoituksen tarkoituksen.

Sinun tehtäväsi on istua häiriötekijöiden keskellä ja tarkkailla niitä. Jos huomaat naapurin huutavan, lasten leikkivän, autojen ajavan, musiikin tai minkä tahansa muun äänen – sen sijaan että turhautuisit, antaudu äänille. Anna niiden tulla ja mennä – ilman vastarintaa. 

Tottakai kamppailet näiden kanssa alussa. Voit kokeilla myös korvatulppia tai vastamelukuulokkeita. 

Stereotyypit 

Olen kuullut, mitä ihmeempiä stereotypioita meditoinnista ja meditoijista. Väärinymmärryksiä tulee paljon ja se on selvää. 

Monet ihmiset ajattelevat, että meditaatio ja sen harrastajat ovat jotain: 

– new age -tyyppejä, 
– ja meditaatio kuuluu pelkästään shamanisteille
– ja ne tyypit halailee pelkästään puita vapaa-ajallaan.  

Asia ei kuitenkaan ole näin.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa meditoivat ja meditointi kuuluu kaikenikäisille. Se ei kuulu pelkästään toimitusjohtajille tai yrittäjille vaan kaikille. 

Tai oikeastaan kaikille, jotka haluavat ymmärtää omaa mieltään paremmin. 

Suurin myytti, jonka olen kuullut meditaatioon liittyen on se, että sitä ajatellaan uskonnollisena riittinä. 

Meditaatio on kaukana uskonnoista. 

Meditaatio on TAITO. 

Meditaatio EI OLE uskomusjärjestelmä. 

Kyllä, jotkut ihmiset käyttävät meditaatiota uskonnon yhdeydessä, mutta TAIDON soveltaminen uskontoon ei tee meditaatiosta luonnostaan uskonnollista. 

Toinen iso myytti on se, että meditoijat ottavat itsensä liian vakavasti. 

Netissä on paljon erilaisia videoita, joissa istutaan jalat ristissä, käsivarret ojennettuna ja meditoivat toistaen jatkuvasti ”ohommmmmmm” ääntä.

Totuus on se, että vaikka jotkut ihmiset haluavatkin istua jalat ristissä puun alla 9 vuotta elämän tehtävänään ja toistella ”ohommmmmmmmm” ääntä – ei se tarkoita sitä, että kaikki olisivat samanlaisia. 

Ainoa asia, mikä on koko meditaation tehtävä, on istua rauhassa. Istua mielen kanssa ja tarkkailla tunteita, tuntemuksia ja ajatuksia. 

Huippu-urheilijat ympäri maailmaa ovat ottaneet meditaation mukaan harjoituksiinsa siitä syystä, koska hekin kamppailevat välillä oman mielensä kanssa. NBA:n koripallotähdet, Iso-Britannian olympiajoukkue, Yhdysvaltain uimajoukkue, mukaan lukien Michael Phelps – meditoivat. (Vain muutamia mainitakseni.) 

Jokainen heistä on kääntynyt meditaation puoleen osana henkistä harjoitusta. 

Eivät he halaile puita, pussaile kristalleja tai sytyttele suitsukkeita – niinkuin minä saatan joskus salaa tehdä. (Eikä tässäkään ole mitään vikaa) – he yksinkertaisesti ovat huomanneet ja ymmärtäneet, että fyysisen kunnon lisäksi heidän mielenterveys on yhtä tärkeä. 

Ja tätä he hoitavat todella pitkälle tutkitulla menetelmällä – nimeltään meditaatio. 

Meditointi – pysy kiinni tavassa 

On todella helppoa aloittaa aina uutta. On helppoa aloittaa uusi ruokavalio, on helppo aloittaa uusi treeniohjelma, uusi harrastus, uusi kieli, uusi liiketoiminta, mutta hankalaa on pitää asiaa yllä. 

Alkuun innostus on korkealla ja energiaa riittää, mutta kun elämä osuu etulasiin – näkyvyys heikkenee ja vauhti hidastuu. Uutuus kuluu. 

Tämä sama ongelma pätee myös meditaatioon. Harjoitukset voivat tuntua toistuvilta, teet jatkuvasti samoja asioita samalla kaavalla – mitä hyötyä? (Mieli kysyy.) 

Ajatus on siinä, että koulutamme itsellemme uutta tapaa. Koulutamme uutta tapaa suhtautua omiin ajatuksiimme ja tunteisiimme – se vie aikaa ja vaatii paljon sitkeyttä sekä kurinalaisuutta. 

Yksi syy sille, miksi ihmiset heittävät pyyhkeen kehään, on turhautuminen. Turhautuminen sille, että mieli ei saatakaan ”tyhjentyä” heti. Meditointi ei vedä virtajohtoa ajatusten seinästä vaan meditoinnin avulla vetäydyt taaksepäin. Astut kauemmas ja tarkkailet omia ajatuksia sekä tunteita – ilman mitään tuomiota tai ennakkoluuloja. Annat ajatusten tulla ja mennä. 

Se on taito, jonka voit oppia. Se on taito, jonka voit hallita. Voimme hallita tällaista taitoa vain ja ainoastaan silloin kun rakennamme siitä uuden tavan. 

Sanon sydämen, rinnan ja koko kehon syvällä murisevalla äänellä, että: 

– Mitä enemmän harjoittelet meditaatiota, sitä enemmän koet etuja elämässäsi. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän ymmärrät mieltäsi. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän ymmärrät tunteitasi. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän ymmärrät ajatuksiasi. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän ymmärrät uskomuksia ja tarinoita, joita selität itsellesi. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän ymmärrät tästä maailmasta. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä enemmän alat toimimaan terveellisten ja omien arvojen mukaisten asioiden puolesta. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä onnellisemmaksi itsesi tunnet. 

– Mitä enemmän meditoit, sitä rauhallisemmaksi ja tyytyväisemmäksi itsesi sekä kehosi tunnet. 

– Mitä enemmän meditoi, sitä myötätuntoisemmaksi muutut. 

Muutama eri tapa, miten edetä: 

1. Lataa ilmainen opas 

Tämä opas on täydellinen opas tapoihin… Opas antaa kuvan siitä, miksi tapoihin kannattaa keskittyä. 

Click here to subscribe

2. Aloita 1on1 valmennus 

Haluatko olla paras versio itsestäsi? Haluatko tuloksia? Lue lisää valmennuksesta alapuolelta olevasta linkistä. Sinä pystyt olemaan parempi.

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-64894615-1